Så gäller försäkring vid stenskott

Du kan få stor nytta av din försäkring vid stenskott på ditt fordon – försäkringen spela en stor roll i att täcka kostnaderna för reparation. Om du har en hel- eller halvförsäkring ingår oftast skydd för skador som stenskott. Det är dock viktigt att kontrollera villkoren i din försäkring eftersom det kan finnas undantag. I vissa fall kan självrisken vara lägre för reparation av stenskott än för andra typer av skador.

Vad är stenskott?

Stenskott är små sprickor eller märken i vindrutan eller lacken som orsakas av att bilen träffas av små stenar eller andra hårda föremål med kraft. På vindrutan kan de orsaka små sprickor som potentiellt kan växa till större sprickor över tid, medan de på lacken kan skapa små märken eller skrapa upp lacken.

Hur uppstår stenskott?

Stenskott orsakas oftast av att stenar kastas upp från vägen av andra fordon, särskilt på vägar med grus eller där vägarbeten pågår. Högre hastigheter ger en ökad risk för stenskott då stenarna träffar med större kraft. Även körförhållanden som innefattar att ligga för nära bakom ett annat fordon kan ge en ökad risk för stenskott.

När olyckan är framme

När ett stenskott inträffar är det viktigt att agera snabbt. Ett stenskott kan verka litet och harmlöst till en början, men om det lämnas obehandlat kan det snabbt växa och orsaka större skador. I värsta fall kan en spricka från ett stenskott leda till att hela vindrutan behöver bytas ut. Därför är det kritiskt att vidta åtgärder så snart som möjligt efter att det har upptäckts.

1. Åtgärda snabbt

Att agera snabbt kan vara skillnaden mellan en enkel och kostnadseffektiv reparation och en mycket dyrare åtgärd. Det är därför av yttersta vikt att inte försumma ett stenskott när det upptäcks.

 1. Inspektera skadan omgående

  Så fort du märker ett stenskott, ta en närmare titt för att bedöma skadans omfattning. Om skadan är liten kan den ofta repareras enkelt.

 2. Skydda området

  Om möjligt, täck över skadan med ett genomskinligt stenskottsplåster för att förhindra smuts och fukt från att tränga in och förvärra skadan.

 3. Kontakta en bilverkstad

  Vänd dig till en bilverkstad för att bedöma och reparera skadan. Många verkstäder och glasmästerier erbjuder snabb service för stenskottsskador.

 4. Kolla upp din försäkring

  Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om reparationen av stenskott täcks av din försäkring. I många fall kan reparation vara försäkrat utan kostnad för dig.

Vilka stenskott går att laga?

Inte alla stenskott går att laga, och det beror på flera faktorer. För vindrutor är storleken och placeringen av skadan avgörande. Generellt sett kan små stenskott och sprickor som är mindre än en tvåkrona, och som inte sitter direkt i förarens synfält, ofta repareras. Vid lackskador beror det på skadans djup och omfattning. Ytliga skador i lacken kan oftast poleras eller målas om, medan djupare skador kan kräva mer omfattande reparationer.

Stenskott på lacken

Stenskott på lacken kan variera från ytliga repor till djupare skador som når ner till grundmaterialet. Ytliga skador kan ibland behandlas med lackpenna eller genom polering, medan djupare skador kräver omlackering eller användning av fyllmedel för att återställa lackens yta. Det är viktigt att behandla dessa stenskott snabbt för att förhindra rost och vidare försämring.

Stenskott i synfältet

Stenskott i synfältet är särskilt problematiska då de kan försämra sikten och öka risken för olyckor. Försäkringsbolag och bilglasföretag har strikta riktlinjer för reparation av stenskott i synfältet. Om skadan är mindre än en viss storlek och inte för nära kanten av rutan, kan det oftast repareras. Om inte, kan ett vindrutebyte vara nödvändigt. Läs igenom dina försäkringsvillkor för att veta exakt vad som gäller för din bilförsäkring.

Risk för underkänd besiktning

Stenskott kan leda till att din bil inte klarar bilbesiktningen, särskilt om de finns i synfältet eller har lett till större sprickbildning i vindrutan. Det är därför viktigt att laga stenskott innan bilen går igenom en besiktning. En underkänd besiktning kan innebära extra kostnader och krav på ombesiktning efter reparation.

2. Kontakta försäkringsbolaget

När du upptäcker ett stenskott, är det viktigt att snabbt kontakta ditt försäkringsbolag. Många försäkringar täcker reparation eller byte av vindruta vid stenskott, ofta utan att självrisken påverkas. Försäkringsbolaget kan också ge råd om godkända verkstäder och hur du ska gå tillväga för att få skadan täckt. Kom ihåg att dokumentera skadan med bilder och anteckningar, vilket kan underlätta processen.

Vad kostar det att laga stenskott?

För mindre stenskott på vindrutan ligger priset ofta mellan 200 och 500 kronor om du inte har en försäkring som täcker kostnaden. För större skador, eller om hela vindrutan behöver bytas ut, kan kostnaden ligga på flera tusen kronor. Reparation av stenskott på lacken är ofta billigare, speciellt om det är mindre och ytliga skador.

Så kan du undvika stenskott

För att undvika stenskott finns det flera förebyggande åtgärder du kan vidta. Håll ett säkert avstånd till fordonet framför, särskilt på grusvägar eller i närheten av vägarbeten. Undvik att köra i höga hastigheter på vägar med löst underlag. Använd även skyddsfilm på framrutan, vilket kan minska risken för skador. Regelbundet underhåll och kontroll av bilen kan också hjälpa dig att undvika stenskott, eller att åtminstone minska risken för större skador.

Högre risk på våren

Det finns en högre risk för stenskott på våren, särskilt i områden där sand och grus använts för halkbekämpning under vintern. När snön smälter och vägarna blir barare, finns det ofta kvar sand och småsten på vägbanan, vilket kan leda till fler stenskottsskador. Det är särskilt viktigt under denna period att vara uppmärksam och hålla ett säkert avstånd till andra fordon.