Bästa försäkring elbil

Att välja bästa försäkring för din elbil är avgörande för både din ekonomiska trygghet och din upplevelse av att äga elbil. Med den växande populariteten för att köra elbil har försäkringar anpassade för att möta de unika behoven som elbilar medför börjat äntra försäkringsmarknaden. Jämför elbilsförsäkringar och lär dig mer om vad som kännetecknar den bästa försäkring för elbil, vad du bör tänka på när du väljer försäkring och hur du hittar det bästa skyddet för just din elbil.

Denna sida innehåller annonslänkar.

Jämför elbilsförsäkringar

Antalet elbilar som kör på våra gator ökar, och med det behovet av en särskild elbilsförsäkring som tar extra hänsyn till incidenter som kan uppstå för hybrid- och elbilar. Typiskt för en sådan försäkring (som för jämförelsens vinnande elbilsförsäkring från WaterCircles) är att den täcker teknik som inte finns i vanliga bilar som kör på diesel eller bensin.

När vi jämför elbilsförsäkringar tar vi hänsyn till flera faktorer, som täckningsomfång, pris, kundtjänst och specialvillkor som är relevanta för elbilar. Vårt mål är att ge dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut som skyddar din investering och ger dig sinnesro på vägarna.

 • Topprankad elbilförsäkring
 • 30% rabatt när du tecknar online
 • 100% värdering av bilens batterier första 3 åren
 • Vägassistans ingår dygnet runt

Värdering av batteri

100% de första 3 åren

Bärgning

Ingår

Rabatt

30% rabatt online

4,6
4.6/5
 • Hjläp vid urladdat batteri
 • Möjlighet till samlingsrabatt
 • Sänkt skaderisk på nyare bilar

Värdering av batteri

N/A

Bärgning

Tillägg

Rabatt

Nej

4,6
4.6/5
 • Gäller för elbilar yngre än 10 år
 • Omfattar batteri och laddare
 • Gäller ej laddstolpe och kabel

Värdering av batteri

N/A

Bärgning

N/A

Rabatt

Nej

4,5
4.5/5
 • Hjälp vid driftstopp
 • Anpassad för elbilar
 • Inget åldersavdrag på högvoltsbatteriet

Värdering av batteri

Inget åldersavdrag

Bärgning

Ingår

Rabatt

Nej

4,5
4.5/5
 • Partner till Volvo
 • Alltid originaldelar
 • Bärgning 24/7

Värdering av batteri

N/A

Bärgning

Ingår

Rabatt

Nej

4,4
4.4/5
 • Bärgning vid driftstopp
 • Ersättning för elektronikskador
 • Ersätter stulen laddkabel

Värdering av batteri

N/A

Bärgning

N/A

Rabatt

15% rabatt online

4,2
4.2/5
 • 2 000 kr i självrisk vid skadegörelse
 • Räddning dygnet runt
 • Ersättning för invändig skada

Värdering av batteri

N/A

Bärgning

Ingår

Rabatt

Rabatt på elstolpar och laddstationer

4,1
4.1/5

Vad täcker elbilsförsäkring?

En elbilsförsäkring skiljer sig inte markant från en traditionell bilförsäkring, men den innehåller viktiga tillägg som adresserar de unika aspekterna hos en elbil. Att förstå vad din elbilsförsäkring täcker är nyckeln till att välja rätt skydd.

Generellt sett erbjuder en elbilsförsäkring skydd mot en rad händelser och skador. Här är några av de viktigaste punkterna som en elbilsförsäkring bör täcka.

 • Skador på batteriet
  Med tanke på batteriets centrala roll i en elbil och dess höga kostnad, är det viktigt att försäkringen täcker skador på batteriet. Detta inkluderar skador från olyckor, överhettning, eller till och med fabrikationsfel.
 • Olycksfallsskador
  Precis som med andra fordon, täcker en elbilsförsäkring skador som uppstår vid trafikolyckor. Detta inkluderar både skador på bilen och eventuella skador på tredje part.
 • Stöld och inbrott
  Med tanke på elbilars högre värde och teknologi, är skydd mot stöld och inbrott avgörande. Detta inkluderar både stöld av själva bilen och dess utrustning.
 • Assistans vid driftsstopp
  Eftersom elbilar fortfarande har begränsad räckvidd jämfört med bensindrivna bilar, är vägassistans en viktig del av försäkringen. Detta kan inkludera hjälp vid laddningsproblem eller bogsering om batteriet tar slut.
 • Rättsskydd och skadestånd
  I händelse av en tvist eller om du blir ansvarig för en olycka, bör din försäkring erbjuda rättsskydd och täcka eventuella skadeståndskrav.

Batteri

Ett av de mest kritiska elementen i en elbil är dess batteri. Du vill se till att du tecknar en försäkring för elbil där batteri ingår i försäkringsskyddet, eftersom det representerar en stor del av bilens värde och är kostsamt att ersätta. En omfattande försäkring för elbilens batteri bör inkludera följande.

 • Skydd mot fysiska skador
  Detta inkluderar skador från olyckor, kollisioner, och externa händelser som stormskador.
 • Skydd vid tekniska problem
  Om batteriet drabbas av tekniska problem, såsom fabrikationsfel eller funktionsfel, bör försäkringen täcka kostnaden för reparation eller utbyte.
 • Skydd vid överhettning
  Med tanke på riskerna med batteriöverhettning, är det viktigt att försäkringen omfattar skador som orsakas av överhettning, vilket kan vara kritiskt för elbilar.

Det är också viktigt att undersöka hur försäkringen hanterar batteriets åldrande och eventuell minskning av prestanda över tid. Vissa försäkringar erbjuder utökad täckning eller särskilda villkor för att hantera dessa aspekter.

Ladda elbil i garage

Det finns några risker du bör överväga när du ska ladda elbil i garage – försäkring måste täcka väldigt viktiga scenarier som kan uppstå.

 • Brandrisk
  Även om det är sällsynt, kan laddning av elbilar leda till brandrisk, särskilt om laddningsutrustningen är defekt eller felaktigt installerad. Din elbilsförsäkring bör täcka skador på både fordonet och fastigheten i händelse av brand som orsakats av laddning.
 • El- och utrustningsskador
  Försäkringen bör också täcka eventuella skador på elinstallationer eller annan egendom i ditt garage som orsakas av laddningsprocessen.
 • Ansvarsskydd
  Om någon annan skadas eller deras egendom skadas i samband med laddningen av din elbil i ditt garage, är det viktigt att din försäkring erbjuder ansvarsskydd.

Det är viktigt att du kontrollerar med din försäkringsgivare om dessa specifika scenarier täcks och om det finns några ytterligare åtgärder du kan vidta för att minska dessa risker, såsom installation av speciell laddningsutrustning eller säkerhetsåtgärder i ditt garage.

Ladda elbil i vanligt uttag

Att ladda elbil i vanligt eluttag i hemmet är en bekväm lösning, men den bär med sig särskilda överväganden när det gäller försäkring.

 • Överbelastning av elnätet
  Att kontinuerligt ladda en elbil via ett vanligt hushållsuttag kan leda till överbelastning av hemmets elsystem. Det är viktigt att din försäkring för elbil täcker eventuella skador som orsakas av sådana överbelastningar.
 • Skador på laddningsutrustningen
  Om den medföljande laddningskabeln eller annan laddningsutrustning blir skadad under användning, bör detta täckas av försäkringen.
 • Ansvarsskydd vid skador på tredje part
  Om din laddning orsakar skador på någon annans egendom, exempelvis i en flerfamiljsbostad, är det viktigt att din försäkring erbjuder lämpligt ansvarsskydd.

Det är viktigt att du kollar upp om din försäkring har några särskilda villkor eller begränsningar när det gäller att ladda din elbil i ett vanligt uttag. Till exempel kan din försäkring kräva att du använder utrustning som är godkänd för ändamålet eller att du vidtar vissa säkerhetsåtgärder för att försäkringsskyddet ska gälla.

Läs mer om vad som gäller när du ska ladda elbil hemma & din försäkring.

Försäkring för elbil – pris

Generellt kan du räkna med att en försäkring för elbil i pris kan hamna mellan cirka 300 till strax över 1 000 kronor i månaden beroende på vilken typ av försäkring du tecknar: trafik-, halv- eller helförsäkring.

Däremot kan en försäkring för elbil kan variera i pris beroende på flera faktorer. Här är några av dem.

 • Bilens värde
  Eftersom elbilar ofta är dyrare än traditionella bilar, kan försäkringspremien vara högre. Dyrare modeller med avancerad teknologi kan leda till högre försäkringskostnader.
 • Försäkringens täckning
  Omfattningen av din försäkring spelar en stor roll för priset. En helförsäkring är dyrare, men erbjuder bredare skydd jämfört med en trafik- eller halvförsäkring.
 • Självrisk
  Högre självrisk leder ofta till lägre premiekostnader, men det innebär också att du betalar mer ur egen ficka vid en skadehändelse.
 • Förarens ålder och körhistorik
  Yngre förare och förare med dålig körhistorik kan förvänta sig högre premier.
 • Geografiskt läge
  Försäkringskostnaderna kan variera beroende på var du bor och kör din elbil. Områden med högre trafikrisk eller högre brottslighet kan innebära högre premier.
 • Rabatter och erbjudanden
  Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter för elbilsägare, till exempel för miljövänliga fordon eller för dem som installerar specifik säkerhetsutrustning.

Jämför pris på elbilsförsäkring hos Zmarta.

Behövs särskild försäkring på elbil?

Elbilar skiljer sig från traditionella bensin- och dieseldrivna fordon på flera sätt, vilket leder till frågan om behovet av särskild försäkring på elbil. Många försäkringsbolag har anpassat sina standardförsäkringar för att inkludera skydd som är relevant för elbilar, vilket innebär att en särskild försäkring på elbil inte alltid är nödvändigt. Om du tecknar en vanlig bilförsäkring för din elbil bör du se till att den täcker sådant som elbilar kan utgöra särskild risk för.

Elbilar har unika komponenter som batterier och elektriska drivlinor. Dessa delar kan vara dyra att reparera eller ersätta, vilket gör det viktigt att ha en försäkring som specifikt täcker dessa element. Laddning av elbilar kan också innebära vissa risker, såsom brandrisk eller elskador. En god försäkring bör täcka dessa risker.

I vissa fall kan statliga subventioner eller miljöbonusar påverka försäkringspremien. Det är viktigt att kontrollera hur dessa faktorer påverkar din försäkring. Elbilar kan ha dessutom ha särskilda behov av assistans, till exempel vid batteriutmatning. Se till att din försäkring innefattar sådan assistans.

elbilsstatistik.se kan du se spännande statistik om elbilar.

Fler fordonsförsäkringar

Utöver elbilsförsäkringar finns det en mängd andra fordonsförsäkringar som är viktiga att känna till; bilförsäkring, husbilsförsäkring, vägassistansförsäkring och båtförsäkring är några. Varje typ av fordon har sina egna specifika risker och krav, vilket innebär att försäkringsskyddet måste anpassas därefter.