Vad är fordonsförsäkring?

Att ha en rätt anpassad fordonsförsäkring ger dig ett värdefullt skydd i händelse av skador, olyckor och oväntade händelser. Ta del av följande information och lär dig mer om de olika alternativen, så att du kan känna dig säker i ditt val av fordonsförsäkring – jämför olika sorters fordonsförsäkringar och teckna här!

Vad är fordonsförsäkringar?

Fordonsförsäkringar är en form av skydd som hjälper dig att täcka kostnader relaterade till skador eller förlust av ditt fordon. Försäkringens omfattning varierar beroende på typ och nivå, vilket kan inkludera allt från trafikskador och stöld till skador orsakade av brand eller naturkatastrofer. Fordonsförsäkringar är inte bara en viktig del av att äga ett fordon, det är också lagligt krav att åtminstone ha en trafikförsäkring.

Olika fordonsförsäkringar

Beroende på fordonets typ och ditt unika behov, finns det flera olika fordonsförsäkringar att överväga. Här är några vanliga exempel.

Bil

En bilförsäkring hjälper till att täcka kostnader vid skador på din bil eller skador som din bil orsakar andra. Det finns olika nivåer av bilförsäkring, inklusive trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, och varje nivå ger olika grader av skydd.

Elbil

En elbilsförsäkring är  specialanpassad för att täcka de risker och behov som är associerade med eldrivna fordon. Den omfattar skydd för komponenter såsom batteri och elektrisk drivlina. Försäkringen tar också hänsyn till särskilda risker vid laddning av elbilen.

Husbil

En husbilsförsäkring är avgörande för att skydda din investering och din frihet på vägarna. Förutom att täcka skador på fordonet självt, kan husbilsförsäkring även skydda mot andra risker, såsom skador orsakade av inbrott eller skador på dina personliga tillhörigheter inuti husbilen.

Vägassistans

Vägassistansförsäkring erbjuder dig hjälp vid oväntade problem under dina resor. Detta kan inkludera allt från bogsering och reparationer på plats till reseskydd och låneservice, om ditt fordon inte kan användas.

Båt

Båtförsäkring är speciellt framtagen för att täcka skador på din båt, oavsett om det är en segelbåt, motorbåt eller någon annan typ av fritidsbåt. Den kan även skydda mot skador orsakade av olyckor, stöld, vandalism, brand och andra risker.

Så väljer du fordonsförsäkring

Att välja rätt fordonsförsäkring beror på flera faktorer, inklusive fordonets värde, hur du använder det och din personliga risktolerans. Här är några viktiga försäkringstyper att tänka på.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den grundläggande försäkring som enligt lag krävs för alla fordon som används i trafik. Den täcker skador som ditt fordon orsakar andra personer eller egendom, men inte skador på ditt eget fordon.

Halvförsäkring

Halvförsäkring erbjuder ett utökat skydd jämfört med en trafikförsäkring. Den täcker bland annat stöld, brand, glas- och plåtskador samt räddningstjänst. Den täcker dock inte skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka där du är vållande till olyckan.

Helförsäkring

Helförsäkring är den mest omfattande försäkring du kan ha för ditt fordon. Den inkluderar allt som halvförsäkringen omfattar, plus skador på ditt eget fordon även om du är vållande till en olycka. Det kan även täcka vagnskada, vilket är skador på ditt fordon vid en trafikolycka.