Om fordonsförsäkringar

Äger du en bil, en båt eller ett annat fordon? Då kan du behöva en fordonsförsäkring. Det finns olika nivåer som ger olika stor täckning – men inte alla fordon behöver en försäkring. Vi ger dig svar på alla dina frågor och ger dig möjligheten att jämföra olika försäkringsbolag innan du väljer vad du ska teckna.

Vad är fordonsförsäkring?

En fordonsförsäkring är ett skydd som hjälper dig att täcka kostnader relaterade till skador eller förlust av ditt fordon. Försäkringens omfattning varierar beroende på typ och nivå, vilket kan inkludera allt från trafikskador och stöld till skador orsakade av brand eller naturkatastrofer.

Olika fordonsförsäkringar

Beroende på fordonets typ och ditt unika behov, finns det flera olika fordonsförsäkringar att överväga. Här är några vanliga exempel.

Bil

En bilförsäkring hjälper till att täcka kostnader vid skador på din bil eller skador som din bil orsakar andra. Det finns tre olika grundnivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Jämför bilförsäkring

Elbil

En elbilsförsäkring  är särskilt anpassad för att täcka de risker och behov som är associerade med eldrivna fordon. Den omfattar skydd för komponenter såsom batteri och elektrisk drivlina.

Jämför elbilsförsäkring

Husbil

En husbilsförsäkring täcker, förutom skador på själva fordonet, även mot andra risker, såsom skador orsakade av inbrott eller skador på dina personliga tillhörigheter inuti husbilen.

Jämför husbilsförsäkring

Vägassistans

Vägassistansförsäkring erbjuder dig hjälp vid oväntade problem under dina resor. Det kan handla om allt från bogsering och reparationer på plats till reseskydd och låneservice, om fordonet är obrukbart.

Jämför vägassistansförsäkring

Båt

Båtförsäkring täcker skador på din båt, oavsett om det är en segelbåt, motorbåt eller någon annan typ av fritidsbåt. Den kan även skydda mot skador orsakade av bland annat olyckor, stöld, vandalism och brand.

Jämför båtförsäkring

Välj rätt

I Sverige är det lag på att alla fordon som används eller kan tänkas användas på väg ska vara försäkrade. Det finns olika typer av fordonsförsäkringar beroende på vilket fordon du har och hur du vill att ditt skydd ska se ut. Här är de grundläggande försäkringarna du bör känna till:

Trafikförsäkring

Den grundläggande försäkring som enligt lag krävs för alla fordon som används i trafik. Den täcker skador som ditt fordon orsakar andra personer eller egendom, men inte skador på ditt eget fordon.

Halvförsäkring

Ger ett utökat skydd och täcker bland annat stöld, brand, glas- och plåtskador samt räddningstjänst. Den täcker dock inte skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka där du är vållande till olyckan.

Helförsäkring

Inkluderar allt som halvförsäkringen omfattar, plus skador på ditt eget fordon även om du är den vållande parten till en olycka. För nyare fordon som har kvar vagnskadegaranti räcker det med halvförsäkring.

Är fordonet påställt?

Det finns inget krav på att försäkra ett fordon som är avställt – för att lagkravet ska träda i kraft behöver det vara påställt. Däremot erbjuder vissa försäkringsbolag särskilda avställningsförsäkringar som ger dig ett skydd även när fordonet inte används i trafik. Risken för avställda fordon att råka ut för skador är liten, men en sådan försäkring kan ge dig en extra trygghet.