Jämför livförsäkring

Jämför livförsäkring och säkerställ din familjs ekonomiska trygghet. En livförsäkring är en viktig del i din ekonomiska planering. Att jämföra olika alternativ kan hjälpa dig att göra ett informerat val som passar just dina behov och omständigheter. Här får du tillgång till opartisk information och verktyg för att göra välgrundade beslut när du tecknar en livförsäkring.

Denna sida innehåller annonslänkar.

Hitta bästa livförsäkring

Här finner du en tabell som hjälper dig att hitta din bästa livförsäkring från olika försäkringsbolag. Tabellen innehåller viktig information som hjälper dig att förstå de olika alternativen, deras kostnader och vad de erbjuder. Genom att jämföra olika alternativ kan du hitta en den bästa livförsäkring som ger bäst skydd för dina behov och ekonomi.

 • ICA-kunder får stammispoäng på hela försäkringskostnaden

 • Erbjuder samlingsbonusar

Ålder för teckning

18-64 år

Slutar gälla

75 år

Försäkringsbelopp

500 000-2 000 000 kr

4,8

Teckna här
 • Gäller dygnet runt

 • Gäller i hela världen vid vistelser längre än 12 månader

Ålder för teckning

18-69 år

Slutar gälla

85 år

Försäkringsbelopp

200 000-6 000 000 kr

4,6

Teckna här
 • Välj vem som får pengarna

 • 6 nivåer av försäkringsbelopp

Ålder för teckning

18-60 år

Slutar gälla

75 år

Försäkringsbelopp

500 000-3 000 000 kr

4,5

Teckna här
 • Upp till 5 miljoner i ersättning

 • Välj förmånstagare

Ålder för teckning

18-56 år

Slutar gälla

75 år

Försäkringsbelopp

250 000-5 000 000 kr

4,4

Teckna här
 • Kan kombineras med försäkring “Bo kvar”

 • Upp till 5 miljoner i ersättning

Ålder för teckning

18-73 år

Slutar gälla

75 år

Försäkringsbelopp

200 000-5 000 000 kr

4,2

Teckna här

Vad är livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkringspolicy som betalar ut ett belopp till dina nära och kära vid din bortgång. Den är utformad för att ge ekonomiskt stöd till de som är beroende av dig, för att hjälpa dem hantera kostnader som begravning, skulder, räkningar och levnadskostnader.

Hur fungerar livförsäkring?

Livförsäkring kan erbjuda trygghet, eftersom du vet att dina nära och kära kommer att ha ekonomiskt stöd när du inte längre finns där. Det kan hjälpa dem att betala räkningar, betala av skulder och upprätthålla sin livsstil. Att ha en livförsäkring kan även minska stress och oro för framtiden.

Vad ingår i livförsäkring?

En livförsäkring inkluderar generellt en utbetalning vid försäkringstagarens bortgång. Denna utbetalning kan användas för att täcka begravningskostnader, återbetala skulder, bidra till levnadskostnader eller i vissa fall till och med som ett ekonomiskt bidrag till framtida utbildning för barnen.

En livförsäkring täcker ofta upp för kostnader såsom:

 • Begravningskostnader

 • Betalning av räkningar

 • Återbetalning av skulder

 • Bidrag till levnadskostnader

Hur länge gäller en livförsäkring?

Livförsäkringar kan antingen vara tillfälliga eller gälla hela livet. Tillfällig livförsäkring gäller under en specifik period, vanligtvis 10 till 30 år. Livförsäkringar för hela livet gäller så länge du betalar premierna och har inget utgångsdatum.

När betalas livförsäkring ut?

Livförsäkring betalas vanligtvis ut när försäkringstagaren avlider. Beloppet betalas till den eller de personer som anges som förmånstagare i försäkringspolicyn.

Vad kostar en livförsäkring?

Kostnaden för livförsäkring kan variera beroende på en rad faktorer, däribland försäkringstagarens ålder, hälsotillstånd, livsstil och det belopp som försäkringen ska täcka. Försäkringsbolagen utför en riskbedömning baserat på dessa faktorer för att fastställa premien.

Faktorer som ofta påverkar kostnaden:

 • Ålder

 • Livsstil

 • Hälsotillstånd

 • Försäkringsbelopp

Kan man teckna livförsäkring utan hälsodeklaration?

Många försäkringsbolag kräver en hälsodeklaration för att teckna en livförsäkring. Men det finns även bolag som erbjuder en att teckna livförsäkring utan hälsodeklaration, dock kan det påverka kostnaden och villkoren för försäkringen.

Gäller livförsäkring vid självmord?

Om en försäkringstagare avlider till följd av självmord, gäller livförsäkringen vanligtvis. Det kan dock finnas vissa begränsningar, till exempel en karenstid på två år från det att försäkringen tecknades, under vilken försäkringen inte betalas ut vid självmord. Det är alltid bäst att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant.

Fler bra försäkringar för dig

Det finns många bra personförsäkringar som ger dig ett skydd när olyckan är framme. Jämför och teckna en olycksfallsförsäkring, en inkomstförsäkring eller en tandvårdsförsäkring för att få ett fullgott skydd mot oförutsedda händelser och kostnader.