Lösöre – allt du behöver veta

Vad är lösöre? Vad räknas som lösöre, och hur värderas det? Det är frågor vi ofta ställer oss när vi ska sälja eller köpa en bostad, och ämnet kan verka komplicerat. Men oro dig inte – vi ska här klara ut alla begrepp och hjälpa dig att få full koll på lösöre. Så häng med!

Vad är lösöre?

Lösöre är en juridisk term som i princip innefattar allt som inte är fast egendom. Det vill säga allt som kan flyttas utan att skada eller förändra fastigheten. En enkel tumregel kan vara att om det krävs verktyg för att ta bort en sak, så är den inte lösöre. Möbler, konstverk, köksgeråd, kläder och bilar är exempel på saker som betraktas som lösöre.

Värdering av lösöre

Lösöre värderas utifrån dess skick och marknadsvärde. Det är viktigt att komma ihåg att värderingen ofta är subjektiv och baseras på vad någon är beredd att betala för objektet. Därför kan det vara en bra idé att konsultera med en oberoende värderare när man ska sälja eller köpa lösöre. I andra sammanhang, exempelvis vid försäkringsärenden eller bodelningar, kan det också vara klokt att anlita professionell hjälp för att säkerställa en rättvis värdering.

Värdering av lösöre vid arvskifte

När en person avlider och det ska genomföras ett arvskifte, är det viktigt att ta hänsyn till värdet av lösöret. Vid värdering av lösöre vid arvskifte gäller det att rättvist och korrekt dela upp alla tillgångar, inklusive lösöret. En bra början är att göra en noggrann inventering av allt lösöre. Varje objekt behöver värderas individuellt, vilket kan vara tidskrävande, men det är nödvändigt för att uppnå en rättvis fördelning.

Värdet baseras på objektets marknadsvärde vid tidpunkten för ägarens bortgång. Om det är oklart vad objektet är värt, kan det vara klokt att ta in en professionell värderingsman.

Värdering av lösöre vid dödsbo

I samband med dödsfall blir de efterlämnade tillgångarna, inklusive allt lösöre, ett så kallat dödsbo. Liksom vid arvskifte, ska lösöret inventeras och värderas. Detta är viktigt inte bara för att möjliggöra en rättvis fördelning av tillgångarna mellan de efterlevande, utan också för att bestämma eventuell arvsskatt.

Vid värdering av lösöre i ett dödsbo kan det vara lämpligt att anlita en värderingsman eller auktionsfirma, särskilt om det finns objekt av högt värde eller konstnärlig betydelse.

Bodelning – värdering av lösöre (schablon)

Vid bodelning, som ofta förekommer vid skilsmässa eller dödsfall, är det viktigt att göra en rättvis fördelning av lösöret. Ett sätt att förenkla denna process är att använda en schablon för värderingen.

Schablonmetoden innebär att man utgår från ett genomsnittligt värde för vissa typer av objekt, istället för att värdera varje objekt individuellt. Detta kan spara mycket tid och energi, men det är viktigt att komma ihåg att schablonvärden endast bör användas som en riktlinje. Vid stora värdeskillnader mellan objekten kan det vara mer rättvist att göra en individuell värdering.

Nedan kan du se vår värderingstabell för lösöre med schablonvärden. Observera att dessa schablonvärden kan komma att förändras över tid.

Värderingstabell: lösöre

Observera att tabellen nedan bara ger en generell vägledning. För mer noggranna värderingar bör du konsultera med en professionell värderare eller kontakta ditt försäkringsbolag. Vissa objekt, som antikviteter, konstverk, eller dyra smycken, kan behöva en specifik värdering.

Lösöre

Schablonvärde (SEK)

Soffa

5 000 – 10 000 kr

Matbord med stolar

3 000 – 7 000 kr

TV-apparat

3 000 – 8 000 kr

Säng (inklusive madrass)

5 000 – 15 000 kr

Dator

5 000 – 15 000 kr

Köksgeråd (totalt)

2 000 – 5 000 kr

Garderob (per person)

7 000 – 15 000 kr

Vitvaror (kyl, frys, spis, tvättmaskin, torktumlare)

5 000 – 10 000 kr / styck

Mobiltelefon

2 000 – 10 000 kr

Bokhylla

1 000 – 3 000 kr

KöksgeCykelråd (totalt)

1 000 – 15 000 kr

Hemmabiosystem

2 000 – 10 000 kr

Smycken

Varierar stort – kontakta en värderare

Konst

Varierar stort – kontakta en värderare

Musikinstrument

Varierar stort – kontakta en värderare

Det är också viktigt att komma ihåg att uppdatera försäkringsbeloppet regelbundet, då värdet på lösöre kan förändras över tid, exempelvis vid nyinköp eller när saker blir utslitna.

Vanliga frågor om lösöre

Ingår lösöre i köpet av en bostad?

Som regel ingår lösöre inte i köpet av en bostad. Men det finns undantag. Till exempel kan säljaren inkludera vissa lösöre i köpet, såsom vitvaror eller vissa möbler. Detta bör dock alltid specificeras i köpekontraktet.

Kan jag försäkra mitt lösöre?

Ja, det kan du. Det kallas för hemförsäkring och skyddar ditt lösöre mot skador och stöld.

Vad händer med lösöre vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa ska all egendom, inklusive lösöre, delas lika mellan parterna om de varit gifta, om inte annat har avtalats. Om parterna inte kan komma överens om vem som ska ta vad, kan en bodelningsförrättare anlitas.