Sjövett & regler till sjöss

Att navigera på sjön kan ibland vara en utmaning, inte bara på grund av själva seglingen men också på grund av olika riktlinjer och regler till sjöss. Kunskap om sjövett och regler till sjöss är därför oerhört viktigt för att säkerställa en trygg och angenäm upplevelse för alla inblandade. Denna artikel kommer att ge dig djupare insikt i sjövett och regler till sjöss, samt tips på hur du bäst kan följa dem.

Allmänt inom sjövett

 • Kontrollera att din båt är i sjödugligt skick och att det råder ordning ombord.

 • Res endast på vatten som är lämpliga för din båts storlek och kapabilitet

 • Informera alltid någon om ditt tänkta resmål. Om rutten är okänd för dig, se till att studera den noggrant innan du ger dig av. Om du ändrar din destination, meddela detta.

 • Ta alltid med dig den nödvändiga säkerhetsutrustningen ombord. Livvästar bör bäras av alla, både vuxna och barn.

 • Försök inte att lasta båten över dess kapacitet och sitt alltid säkert inne i båten.

 • Var uppmärksam på din omgivning, var redo att avvika om det behövs och håll din hastighet under kontroll.

 • Håll alltid ett öga på väderleksrapporterna. Om väderutsikten ser dålig ut, är det kanske bäst att stanna på land.

 • Om du redan är ute på vattnet när vädret försämras, sök skydd eller försök nå närmaste hamn så snabbt som möjligt.

 • Om olyckan skulle vara framme och din båt kapsejsar men fortfarande flyter, stanna kvar vid båten. Det är säkrare än att simma mot land.

 • Kom ihåg att alkohol och båtliv inte hör ihop.

 • Skräpa inte ner i naturen, varken på land eller i vattnet. Ta alltid med dig ditt skräp hem eller lämna det på en lämplig uppsamlingsplats.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som räddar liv på sjön dygnet runt, året runt. Om du hamnar i nödläge och det är fara för någons liv, ring 112 omedelbart!

Se till att vara försäkrad

Att ha en båtförsäkring är lika viktigt som att bära flytväst. Se till att du har en försäkring som skyddar både din egen och andras båt om olyckan skulle vara framme, samt de ägodelar som du har på båten.

Grundläggande sjövett och regler till sjöss

Sjövett är inte bara regler till sjöss, utan även en etikett som hjälper till att skapa en säker och behaglig miljö för alla som vistas ute på havet eller på sjön. Vänligen se till att du följer dessa riktlinjer noggrant när du är ute på vattnet.

Högerregeln

En grundläggande regel inom sjövett att förstå och följa är högerregeln. Den innebär att om två båtar närmar sig varandra och det finns risk för kollision, ska båten som har den andra på sin styrbords (höger) sida vika undan. Kom ihåg att denna regel är grundläggande för säker navigation.

Användning av flytvästar

Att bära flytväst är inte bara ett smart val, det är också en lagstadgad skyldighet under vissa omständigheter. Flytvästar kan rädda liv och bör alltid användas när man befinner sig på vattnet, oavsett omständigheter. Användning av flytvästar är en grundläggande aspekt av sjövett och säkerhet till sjöss.

Segelbåt vs. motordriven båt

Generellt sett har segelbåtar företräde framför motordrivna båtar. Men det finns undantag, till exempel när en segelbåt överhalar en motordriven båt, då är det segelbåten som ska manövrera för att undvika kollision.

Respekt för naturen

En viktig del inom sjövett innebär också att visa respekt för naturen. Detta innefattar att inte kasta skräp i vattnet, att minimera buller och att hålla avstånd till vilda djur. Respekt för naturen är en fundamental aspekt av att vara ute till sjöss.

Djupdykande sjövett och regler till sjöss

Utöver den grundläggande sjövett finns det vissa regler till sjöss som du behöver djupdyka i för att vistas säkert på vattnet. Läs mer om vad som gäller för:

Regler för ljudsignaler

Ljudsignaler används ofta för att kommunicera mellan fartyg, särskilt i dålig sikt. Dessa ljudsignaler kan variera från enstaka korta eller långa signaler till mer komplexa sekvenser, var och en med en specifik betydelse. Här följer några av de grundläggande reglerna för användning av ljudsignaler till sjöss.

En kort signal

En kort signal varar i cirka en sekund. Om ett fartyg ger en kort signal innebär det att det har för avsikt att styra åt styrbord (höger). Detta är särskilt viktigt vid manövrar eller vid närmanden mellan fartyg.

Två korta signaler

Två korta signaler signalerar att fartyget avser att styra åt babord (vänster). Precis som med den enskilda korta signalen, är detta av största vikt vid närmanden mellan fartyg.

Tre korta signaler

Tre korta signaler används för att indikera att fartyget backar. Detta är viktigt för andra fartyg att veta, eftersom ett backande fartyg kan ha begränsad manövrerbarhet.

En lång signal

En lång signal, som varar i cirka 4-6 sekunder, används i olika situationer. Om ett fartyg är stoppat och inte kan manövrera, ger det en lång signal. Fartyg som är på väg ut ur hamn ger också en lång signal.

Fem eller fler korta signaler

Fem eller fler korta signaler används för att indikera fara eller osäkerhet. Om ett fartyg ger denna signal, betyder det att dess kapten inte förstår avsikterna hos ett annat fartyg, eller att han eller hon anser att det andra fartygets manövrar är farliga.

Signal vid dålig sikt

Vid dålig sikt, såsom dimma, ger alla fartyg regelbundet en lång signal för att varna andra fartyg om deras närvaro.

Regler för belysning

Belysning på fartyg till sjöss är inte bara en fråga om synlighet, det är också ett sätt att kommunicera fartygets status och intentioner till andra fartyg. Här följer några grundläggande regler för belysning till sjöss.

Sidoljus

Alla fartyg ska ha sidoljus – ett grönt ljus på styrbord (höger) sida och ett rött ljus på babord (vänster) sida. Dessa ljus ska vara synliga från framför fartyget till 22,5 grader bakom skeppslinjen på respektive sida.Topp- och akterljus

Motordrivna fartyg ska ha ett topp- och akterljus. Toppljuset, som är ett vitt ljus placerat så högt som praktiskt möjligt, ska vara synligt över en båge på 360 grader. Akterljuset, även det ett vitt ljus, ska vara synligt över en båge på 135 grader från direkt bakom fartyget.

Segelfartyg

Segelfartyg under segel (men inte under motor) ska ha sidoljus och ett akterljus, men behöver inte ha ett toppljus. Om det är praktiskt kan segelfartyg också ha ett topp- och akterljus i stället för sidoljus och akterljus.

Fartyg vid ankare

Fartyg som ligger vid ankare ska visa ett eller två ankarljus (beroende på storlek) som är vita och synliga över en båge på 360 grader. Ankarljuset varnar andra fartyg om att de är förankrade och därmed inte kan manövrera.

Fartyg som inte kan manövrera

Fartyg som av någon anledning inte kan manövrera ska visa två topp- och akterljus (båda vita) samt sidoljus. Detta indikerar till andra fartyg att de inte kan manövrera och att de bör ges en vid cirkel.

Fiskefartyg

Fiskefartyg har sina egna specifika ljusarrangemang för att indikera att de är i färd med att fiska och kan ha begränsad förmåga att manövrera.

Kasta ankar

Att kasta ankar är en grundläggande sjöfartskunskap, men det finns också specifika regler som ska följas för att säkerställa att detta görs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan följer några av dessa regler.

Rätt plats

Först och främst är det viktigt att välja rätt plats att kasta ankar. Du ska inte ankra i farleder, på ställen där det kan orsaka hinder för andra fartyg, eller på platser där ankaret kan skada känsliga undervattensmiljöer som korallrev.

Tillräcklig längd på ankarkättingen

Ankaret behöver tillräckligt med lina eller kedja för att fungera korrekt, vanligtvis minst fem gånger djupet på vattnet. Detta kallas “scope” och hjälper till att hålla ankaret på plats.

Ankarljus och -bågar

När du är förankrad, särskilt från skymning till gryning eller vid dålig sikt, ska du visa ett ankarljus – ett vitt ljus som kan ses 360 grader runt. Om ditt fartyg är mer än 50 meter långt, behöver du visa två ankarljus.

Ankarklot

Under dagtid ska du visa en svart boll, känd som ankarklot, som indikerar att du är förankrad.

Uppmärksamhet på väder och ström

När du kastar ankar, var medveten om väderförhållandena och strömmen. Om förhållandena förändras kan du behöva justera position eller mängden ankarkätting du har ute.

Ankare i nödsituationer

Om ditt fartyg är i nöd, kan ett ankare kastas för att hjälpa till att kontrollera fartygets rörelse och förhindra att det driver in i farligt vatten.

Regler för hastighet och avstånd

Att hålla rätt hastighet och avstånd till andra fartyg och kustlinjer är viktigt för att undvika kollisioner och andra faror till sjöss. Här följer några av de grundläggande reglerna för hastighet och avstånd till sjöss.

Säker hastighet

Alla fartyg ska anpassa sin hastighet efter omständigheterna för att undvika kollisioner. Detta inkluderar att beakta faktorer som sikt, trafiktäthet, manövrerbarheten hos fartyget och väderförhållanden. Vid dålig sikt bör hastigheten sänkas till en nivå där du kan stoppa inom det avstånd du kan se.

Minsta avstånd mellan fartyg

Enligt sjövägsreglerna bör fartyg hålla ett säkert avstånd från varandra. Det exakta avståndet kan variera beroende på storleken på fartygen, men en allmän regel är att fartyg bör undvika att komma närmare varandra än 1 nautisk mil på öppet hav och 0,5 nautiska mil i närheten av kusten.

Hastighetsbegränsningar i närheten av kusten

Många områden, särskilt i närheten av kusten, har specifika hastighetsbegränsningar för att skydda vilda djur, förhindra erosion och minska risken för olyckor. Det är viktigt att känna till och följa dessa begränsningar.

Avstånd till kusten

Fartyg bör alltid hålla ett säkert avstånd från kustlinjen, både för att skydda den marina miljön och för att undvika faror som grund och rev. Det säkra avståndet kan variera beroende på fartygets storlek och djupet på vattnet.

Att visa hänsyn till mindre fartyg och simmare

Större fartyg och båtar ska alltid visa hänsyn till mindre fartyg, som kanotister och kajakpaddlare, samt simmare. Det innebär att hålla ett säkert avstånd och minska hastigheten för att minska vågor och turbulens.