Köra bil med körförbud

Att köra bil med körförbud är ett allvarligt lagbrott i Sverige. Här ser vi till att ge dig en omfattande förståelse av vad körförbud innebär, när det utfärdas och vikten av att besikta bilen i tid för att undvika det. Förare bör vara medvetna om konsekvenserna av att köra bil med körförbud och de åtgärder som krävs för att återställa bilens lagliga status.

Vad innebär körförbud?

Körförbud innebär att bilen inte anses vara trafiksäker och därför inte får användas på allmänna vägar. Ett körförbud kan utfärdas av Transportstyrelsen eller av polisen om de bedömer att en bil är en fara för trafiksäkerheten eller om bilen inte uppfyller de tekniska kraven som gäller för vägtrafik.

När utfärdas det?

För att bättre förstå vad körförbud innebär ska vi titta närmare på de vanligaste orsakerna till att ett sådant förbud utfärdas.

 1. Tekniska brister

  Om ditt fordon inte uppfyller de tekniska kraven som gäller för vägtrafik, t.ex. om belysning, bromsar eller avgassystemet är defekt, kan ett körförbud utfärdas.

 2. Missad ombesiktning

  Om du missar att besiktiga ditt fordon inom en viss tidsperiod efter att den första besiktningen utförts får bilen körförbud.

 3. Meddelat körförbud av polisen eller besiktningen

  Polisen kan meddela körförbud om de bedömer att en bil är en fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller vid en vanlig kontrollbesiktning: om bilen är i alltför dåligt skick kan besiktningen meddela körförbud och bilen måste då bärgas från platsen.

Besikta bilen i tid

För att undvika körförbud är det viktigt att besikta bilen inom de angivna tiderna. Regelbunden besiktning säkerställer att fordonet uppfyller de nödvändiga säkerhets- och miljöstandarderna.

För nya bilar är den första besiktningen vanligtvis tre år efter registreringsdatumet, och därefter årligen. Om ett fordon missar sin besiktningsperiod, kan ett automatiskt körförbud utfärdas.

Så gäller försäkring vid körförbud

Trafikförsäkring gäller även för fordon med körförbud. Försäkringar såsom halv- eller helförsäkring gäller däremot normalt sett inte. I Sverige är det lag på att alla fordon som används eller parkeras på offentlig plats ska vara trafikförsäkrade. Detta gäller även fordon med körförbud.

Att bryta mot lagen genom att köra obesiktad bil med körförbud kan anses vara en grov vårdslöshet, vilket kan innebära att försäkringsbolaget nekar att täcka skadorna som uppstått i samband med olyckan. Föraren kan i vissa fall även bli ansvarig för kostnader och skador som är relaterade till en olycka där de körde med körförbud.

 1. Trafikförsäkringen gäller fortfarande

  Även om ditt fordon har körförbud, är det fortfarande nödvändigt att ha en giltig trafikförsäkring. Detta skyddar mot ansvar för skador som fordonet kan orsaka även när det inte används, till exempel vid parkeringsskador.

 2. Begränsad skyddsomfattning

  Medan trafikförsäkringen fortfarande gäller, kan det vara så att vissa delar av halv- eller helförsäkringen inte gäller när ett fordon har körförbud. Det är viktigt att kontrollera med försäkringsbolaget om vilka delar av försäkringen som är aktiva.

 3. Att köra med körförbud

  Om en person kör en bil med körförbud, kan detta leda till att försäkringsbolaget nekar ersättning för skador som uppstår under färden. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för föraren.

 4. Efter upphävande av körförbud

  När körförbudet upphävs, efter att fordonet blivit godkänt vid en kontrollbesiktning, återgår försäkringsskyddet till normal status. Det är dock viktigt att meddela försäkringsbolaget om att fordonet nu är godkänt för användning.

 5. Påställning och avställning

  I vissa fall kan fordon som inte används ställas av. Det är dock viktigt att komma ihåg att även avställda fordon måste vara trafikförsäkrade.

Jämför bilförsäkringar för att ta reda på hur olika försäkringsbolag hanterar frågan. Kör du miljösmart? Då kanske du har en särskild elbilsförsäkring.

Här kan du läsa mer om olika fordonsförsäkringar.

Vanliga frågor om körförbud och besiktning

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna för att ge klarhet i vad som gäller när det kommer till körförbud och besiktning av fordon.

Vad händer om man kör med körförbud?

Att köra bil med körförbud är ett allvarligt brott mot trafikreglerna och kan leda till betydande påföljder. Om du blir stoppad av polisen medan du kör ett fordon med körförbud, kan du räkna med böter eller i värsta fall fängelsestraff. Dessutom kan detta leda till att din bilförsäkring inte täcker eventuella skador som uppstår under färden. Detta kan resultera i att du blir personligen ansvarig för alla kostnader relaterade till en eventuell olycka.

Det är också möjligt att ditt körkort blir indraget, beroende på omständigheterna.

Måste bilen vara påställd vid besiktning?

Ja, för att kunna genomgå en besiktning måste bilen vara påställd. När ett fordon är avställt är det inte tillåtet att köra det på allmänna vägar, vilket inkluderar resan till och från besiktningsstationen.

Om du behöver ta en avställd bil till besiktningen, måste du först ställa på den. Detta kan vanligtvis göras enkelt via Transportstyrelsens hemsida eller genom att kontakta din försäkringsgivare. När bilen är påställd och försäkrad kan den lagligt köras till besiktningsstationen. Kom ihåg att ställa av bilen igen efter besiktningen om den inte kommer att användas.

Får man köra obesiktad bil?

I Sverige är det lagkrav att alla fordon regelbundet genomgår besiktning för att säkerställa att de uppfyller trafiksäkerhets- och miljökrav. Att köra obesiktad bil efter det att besiktningsperioden löpt ut är olagligt och kan resultera i böter.

Det finns dock en kort övergångsperiod efter att besiktningsperioden har löpt ut, under vilken bilen fortfarande kan anses vara laglig att köra. Denna period är till för att ge bilägare en rimlig chans att få sin bil besiktigad. Det är dock viktigt att boka och genomföra besiktningen så snart som möjligt för att undvika rättsliga problem.

Vad är viktigt inför besiktningen?

Inför besiktningen är det viktigt att se till att din bil är i så gott skick som möjligt. Här är några nyckelpunkter att tänka på. Genom att förbereda din bil på detta sätt ökar du chansen att den klarar besiktningen utan anmärkningar.

 1. Kontrollera belysning och signalutrustning

  Se till att alla lampor fungerar korrekt – detta inkluderar strålkastare, bromsljus, blinkers och registreringsskyltsbelysning.

 2. Däck och hjul

  Kontrollera att däcken är i gott skick, har tillräckligt med mönsterdjup och är korrekt uppblåsta.

 3. Bromsar

  Se över bromssystemet, inklusive bromsvätskenivån och att bromsarna fungerar jämnt och effektivt.

 4. Styrning och upphängning

  Kontrollera att styrningen är stabil och att det inte finns några onormala ljud från upphängningssystemet.

 5. Vätskenivåer och läckage

  Kontrollera oljenivån, kylarvätskan och andra vätskor. Se också till att det inte finns några läckage.

 6. Utsläppskontroll

  Se över avgassystemet för eventuella läckage och se till att fordonet uppfyller utsläppskraven.

Om du har missat besiktningen

Om du missar din besiktningstid för bilen är det viktigt att agera snabbt och följa de regler som gäller. Här är några steg att följa för att hantera situationen korrekt.

 1. Boka en ny besiktning. Om bilen underkänns med krav på ny besiktning, måste du göra en ombesiktning inom en viss tidsram, vanligtvis inom en månad.

 2. Reparera eventuella fel. Innan ombesiktning, se till att bilen blir reparerad och alla eventuella fel åtgärdas.

 3. Följ reglerna kring körförbud. Kör endast bilen till verkstad för reparation eller kontrollbesiktning. Om bilen inte är besiktigad, får den endast köras på kortast lämpliga väg till verkstad eller kontrollbesiktning.