Elbil vs laddhybrid – vad ska man välja?

Här är allt du behöver ta i beaktning om du funderar på att köpa en laddhybrid eller elbil. Oavsett om du är miljömedveten, prismedveten, eller bara nyfiken på de senaste trenderna inom fordonsindustrin, hoppas vi kunna ge dig underlaget för att fatta ett välgrundat beslut som passar din livsstil och dina behov.

Vad är skillnaden mellan en elbil och en laddhybrid?

En elbil drivs enbart av elektricitet, medan en laddhybrid kombinerar elektrisk drift med en förbränningsmotor. Elbilen laddas genom elnätet och använder inga fossila bränslen, medan laddhybriden kan köras på både el och bensin/diesel, vilket ger den längre räckvidd och flexibilitet.

Motorer

I en elbil omvandlar elmotorn elektrisk energi från batteriet direkt till rörelseenergi, vilket gör att bilen drivs helt utan utsläpp. Laddhybrider har en kombination av en elmotor och en förbränningsmotor; elmotorn används för kortare sträckor och lägre hastigheter, medan förbränningsmotorn tar över vid högre hastigheter eller när batteriet är lågt, vilket gör laddhybrider mer flexibla men mindre miljövänliga än rena elbilar.

Räckvidd

Elbilar har vanligtvis en räckvidd på 200-500 kilometer per laddning, beroende på modell och batteristorlek. Laddhybrider kan köra en kortare sträcka på enbart el, ofta 30-80 kilometer, men deras kombination av el- och förbränningsmotor ger en total räckvidd som ofta överstiger 500 kilometer.

Elbilens räckvidd är begränsad av batteriets storlek och kan variera, men den behöver laddas när batteriet är slut. Laddhybrider kan byta till förbränningsmotor när batteriet är lågt, vilket ger längre total räckvidd och flexibilitet i användning.

Påverkan på miljön

Elbilar producerar inga utsläpp under körning, vilket gör dem mer miljövänliga. Laddhybrider minskar utsläpp jämfört med vanliga bilar, men släpper fortfarande ut koldioxid när förbränningsmotorn används.

Miljöpåverkan beror även på hur elen de laddas med produceras. Om elen kommer från förnybara källor är påverkan lägre. Laddhybrider är mer miljövänliga än rena förbränningsbilar, men eftersom de använder bensin eller diesel vid vissa tillfällen, genererar de fortfarande utsläpp. Dessutom innebär produktionen och återvinningen av både elbilars och laddhybridernas batterier en miljöpåverkan.

Servicekostnader

Elbilar tenderar att ha lägre servicekostnader eftersom de har färre rörliga delar och behöver mindre underhåll än traditionella bilar. Laddhybrider har både en elmotor och en förbränningsmotor, vilket kan leda till högre servicekostnader jämfört med rena elbilar eftersom de kräver underhåll av båda systemen.

Laddning

Elbilar och laddhybrider laddas på samma sätt genom att ansluta till en laddbox i anslutning till hemmet eller en laddstation ute längs vägarna. Dessa finns många gånger utplacerade på olika parkeringar.

Skillnaden är att elbilar är helt beroende av laddning för att fungera, medan laddhybrider även kan tankas med bensin eller diesel och använda förbränningsmotorn om batteriet är lågt.

Läs mer om vad som krävs av din försäkring när du ska ladda elbil hemma.

Körupplevelsen

Elbilar erbjuder en tyst och mjuk körupplevelse med omedelbar acceleration från elmotorn. Laddhybrider kan också erbjuda en tyst körning på el, men övergången till förbränningsmotorn kan göra körupplevelsen mindre jämn och med mer motorljud.

Ska du välja laddhybrid eller elbil?

När du står i valet och kvalet mellan en laddhybrid eller en elbil är det inte bara en fråga om personlig preferens utan också en balansgång mellan aspekter som kostnader och körstil. Medan elbilar lockar med sin rena, tysta drift och låga löpande kostnader, erbjuder laddhybrider en brygga mellan traditionell och framtida fordonsdrift.

Kostnaden

Elbilar tenderar att ha ett högre inköpspris jämfört med laddhybrider. Detta beror främst på kostnaden för avancerad batteriteknik. Trots det högre inköpspriset är elbilarna mer kostnadseffektiva över tid, tack vare lägre driftkostnader. El är generellt sett billigare än bensin eller diesel och elbilar kräver mindre underhåll.

Laddhybrider, å andra sidan, erbjuder en mellanväg, med något lägre inköpspris och fortfarande lägre driftkostnader än bilar som enbart drivs med förbränningsmotorer, även om de kan vara dyrare att underhålla än rena elbilar.

Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter för miljövänliga fordon som elbilar och laddhybrider. Läs mer om vad som utmärker en elbilsförsäkring.

Användningsområde

Elbilar är ett utmärkt val för körning i stadsmiljöer och för kortare resor. Deras begränsade räckvidd, som förbättras men som fortfarande är ett övervägande, gör dem mindre ideala för längre resor. Detta är där laddhybrider kommer in i bilden.

Laddhybrider är särskilt lämpliga för dig som regelbundet kör längre sträckor eller som inte alltid har tillgång till laddstolpar. Med förmågan att växla mellan eldrift och förbränningsmotor erbjuder de en flexibilitet som rena elbilar för närvarande inte kan matcha.

Framtiden

Framtiden för eldrivna fordonstyper ser ljus ut, med ständiga förbättringar inom batteriteknik och laddningsinfrastruktur. Dessa framsteg förväntas göra elbilar ännu mer tillgängliga och ekonomiskt attraktiva för konsumenterna.

Samtidigt kan förbättrad miljölagstiftning och incitament från regeringar världen över accelerera övergången från förbränningsmotorer till eldrivna fordon.

Klimatbonus – laddhybrid vs elbil

Rgeringens klimatbonus har varit ett ekonomiskt incitament för att främja köp av miljövänliga fordon. För elbilar, som är helt utsläppsfria, har bonusen varit högst 50 000 kronor – ett bidrag som sänker det högre inköpspriset. Laddhybrider med ett utsläpp på högst 30 gram koldioxid per kilometer har också varit berättigade till en bonus på högst 10 000 kronor.

Regeringen har nu beslutat att avveckla klimatbonusen då ägandet av elbilar och laddhybrider nu börjar bli jämförbart med kostnaden för att äga och köra en bil som drivs av bensin eller diesel.

Avvecklandet innebär att du som har köpt en elbil eller laddhybrid efter den 8 november 2022 inte längre kvalificerar dig för klimatbonusen. Om du har köpt eller beställt en klimatbonusbil innan den 8 november 2022 och ställt på den därefter behöver du ansöka om klimatbonus hos Transportstyrelsen senaste den 31 maj 2024.

Klimatbonusen gäller för privatpersoner, företag, kommuner och regioner.