Så funkar bilförsäkring vid ägarbyte

I Sverige är bilförsäkringen kopplad till bilen och inte till ägaren. Det innebär att en bilförsäkring vid ägarbyte automatiskt övergår till den nya ägaren. Däremot har både köparen och säljaren skyldigheter som du behöver känna till för att säkerställa att bilen är korrekt försäkrad under hela övergångsperioden.

Måste man säga upp bilförsäkring vid ägarbyte?

Nej. Bilförsäkringen skrivs automatiskt över till bilens nya ägare. Däremot är det viktigt att säljaren informerar sitt försäkringsbolag om ägarbytet för att säkerställa en smidig övergång.

För den som säljer bilen innebär det att försäkringsansvaret upphör från och med det datum ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen. För köparen innebär det att bilen fortsatt är försäkrad under den befintliga försäkringen, men det är rekommenderat att den nya ägaren omgående tar kontakt med försäkringsbolaget för att anpassa försäkringen efter sina behov och förutsättningar. En rekommendation är att jämföra bilförsäkringar från olika försäkringsbolag för att hitta den som är bäst lämpad.

Hur funkar det?

Både köparen och säljaren behöver ha koll på sina förpliktelser vid ägarbyte av bil. Försäkring, registrering av ägarbyte, påställning och hantering av eventuella skador kopplade till fordonet behöver ses över för en giltig process och här har man olika skyldigheter.

Registrera bytet hos Transportstyrelsen

För att officiellt genomföra ett ägarbyte av en bil i Sverige, måste både säljare och köpare registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen. Detta kan göras digitalt via Transportstyrelsens hemsida eller genom att skicka in en pappersblankett. När Transportstyrelsen har mottagit och registrerat ägarbytet, överförs ansvaret för bilen, inklusive försäkringen, till den nya ägaren. Det är viktigt att detta steg slutförs så snabbt som möjligt efter försäljningen för att undvika eventuella komplikationer.

Tidigare skulder överförs till den nya ägaren

Du ska vara medveten om att även eventuella tidigare skulder eller obetalda avgifter som är kopplade till bilen överförs till den nya ägaren. Detta inkluderar trafikförsäkringsskatt, böter eller andra ekonomiska förpliktelser. Därför är det viktigt för köparen att kontrollera att alla sådana skulder är betalda innan ägarbytet genomförs. Om det finns ouppklarade skulder kan de orsaka problem för den nya ägaren.

Vid försäljning

För säljaren är det viktigt att hantera försäljningen på ett sätt som säkerställer en smidig övergång av fordonet och dess relaterade dokumentation till den nya ägaren.

Informationsplikt

När en bil säljs, är det säljarens ansvar att informera köparen om bilens aktuella skick, inklusive historik, service och eventuella befintliga problem. Säljaren behöver också informera försäkringsbolaget om försäljningen så snart som möjligt.

Även om försäkringen automatiskt övergår till den nya ägaren, bör säljaren se till att alla nödvändiga dokument och information överförs korrekt. Detta inkluderar att se till att ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen.

Köpekontrakt

Det är också rekommenderat att säljaren och köparen skriver ett köpekontrakt som tydligt anger villkoren för försäljningen. Detta ger både säljaren och köparen en tydlig förståelse av överenskommelsen och minskar risken för framtida tvister.

För dig som köper

Att köpa en bil är en spännande process, men det medför också viktiga ansvar. Som köpare är det viktigt att förstå de nödvändiga stegen för att säkerställa att allt är korrekt hanterat från en juridisk och administrativ synpunkt.

Teckna försäkring vid ägarbyte

När du köper en bil är det viktigt att omgående se över din försäkring vid ägarbyte. Du bör kontakta försäkringsbolaget för att anpassa försäkringen efter dina behov, även om den befintliga försäkringen övergår till dig som ny ägare. Det kan vara så att du vill ändra försäkringens omfattning från en halvförsäkring till en helförsäkring eller att teckna nya tillägg. Kom ihåg att bilförsäkringen är en viktig del av ditt skydd som fordonsägare, och det är därför viktigt att den speglar din situation och risknivå.

Ställ på avställd bil

Om du köper en bil som är avställd behöver du ställa på bilen omgående om du har tänkt använda den. Det innebär att du registrerar bilen för användning i trafik igen. Innan du ställer på bilen måste den också vara försäkrad. Du bör teckna en trafikförsäkring innan du kontaktar Transportstyrelsen för att registrera bilen för användning i trafik. Det är också viktigt att se till att bilen uppfyller alla tekniska krav och är godkänd vid en eventuell besiktning innan den tas i trafik.